Fouten die pas te zien zijn na het demonteren van de klok .

Na verloop van tijd kan een veereind breken of scheuren vertonen.

Dit doen ze meestal bij de bevestiging aan de veerton

Afwel wordt de veer vervangen door een nieuwe of wordt hij hersteld .

Het herstellen van de veer gebeurt door het slechte stuk af te knippen .

Vervolgens wordt de veer zo in de bankschroef ingeklemt dat enkel een klein stukje kan worden opgewarmd.

Het uitstekend veereind wordt nu tot roodgloeiend opgewarmd en vervolgen heel langzaam afgekoeld.

Het veereind staat nu zacht

Een nieuw oog wordt uit het zachte materiaal geklopt.

Met een vijl wordt de juiste vorm gegeven.

De verkorte veer , door de lengte is ingekort , zal in kracht toenemen .

Het inkorten van de veer gebeurd eenmalig en bij een volgende scheur vervangen .